Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jozefínska554 SGWaAP
0.482osvietenská1933 SGWaAP
0.482protireformácia1975 SGWaAP
0.557osvietenský2884 SGWaAP
0.564maďarizačná666 SGWaAP
0.570maďarizácia6848 SGWaAP
0.582reformačná920 SGWaAP
0.587tolerančný_patent1065 SGWaAP
0.607absolutizmus2712 SGWaAP
0.614reformácia15302 SGWaAP
0.617bernolákovská1063 SGWaAP
0.617husitské1106 SGWaAP
0.618osvietenské632 SGWaAP
0.620kalvínska1131 SGWaAP