Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jezuitský5389 SGWaAP
0.283jezuita24701 SGWaAP
0.315dominikánsky3053 SGWaAP
0.353dominikán6735 SGWaAP
0.357františkánsky3705 SGWaAP
0.426františkán13946 SGWaAP
0.430benediktínsky1111 SGWaAP
0.468saleziánsky5623 SGWaAP
0.471katolícky57473 SGWaAP
0.475benediktín4209 SGWaAP
0.476jezuitská3274 SGWaAP
0.478augustinián1325 SGWaAP
0.484karmelitán1507 SGWaAP
0.492jezuitský_rád974 SGWaAP
0.504rímskokatolícky9172 SGWaAP
0.505redemptorista9879 SGWaAP
0.507kapucínsky1808 SGWaAP
0.514protestantský6987 SGWaAP
0.517rehoľný12105 SGWaAP
0.524diecézny6378 SGWaAP
0.524piarista3136 SGWaAP
0.525dominikánsky_kláštor880 SGWaAP
0.529Jezuita847 SGWaAP
0.529jezuitské1277 SGWaAP