Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jezuitské_kolégium759 SGWaAP
0.443jezuitské1277 SGWaAP
0.482piarista3136 SGWaAP
0.494jezuitský_rád974 SGWaAP
0.500dominikánsky_kláštor880 SGWaAP
0.501piaristické_gymnázium1405 SGWaAP
0.513jezuitská3274 SGWaAP
0.537františkánska_rehoľa613 SGWaAP
0.544arcibiskupské823 SGWaAP
0.548evanjelické_lýceum2688 SGWaAP
0.550jezuitská_rehoľa615 SGWaAP
0.550piaristický757 SGWaAP
0.553jezuitský5389 SGWaAP
0.555benediktínske_opátstvo1043 SGWaAP
0.560františkán13946 SGWaAP
0.560ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.562katedrálna701 SGWaAP
0.564ostrihomský_kanonik550 SGWaAP
0.565bohoslovecký460 SGWaAP
0.565jezuita24701 SGWaAP
0.567lýceum8931 SGWaAP