Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jezuitské1277 SGWaAP
0.432jezuitská3274 SGWaAP
0.443jezuitské_kolégium759 SGWaAP
0.475cirkevné24655 SGWaAP
0.482katolícke21666 SGWaAP
0.507piaristické_gymnázium1405 SGWaAP
0.507jezuita24701 SGWaAP
0.508arcibiskupské823 SGWaAP
0.510teologické8505 SGWaAP
0.510saleziánske2479 SGWaAP
0.527františkánske984 SGWaAP
0.529jezuitský5389 SGWaAP
0.535piarista3136 SGWaAP
0.545protestantské2527 SGWaAP
0.580jezuitský_rád974 SGWaAP
0.583pápežské4504 SGWaAP
0.585teologická_fakulta5157 SGWaAP
0.586františkán13946 SGWaAP
0.586evanjelické4953 SGWaAP
0.587benediktínske420 SGWaAP
0.588evanjelické_kolégium980 SGWaAP
0.590biskupské3322 SGWaAP
0.592humanistické2443 SGWaAP
0.596dominikán6735 SGWaAP