Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jezuitská3274 SGWaAP
0.432jezuitské1277 SGWaAP
0.455jezuita24701 SGWaAP
0.468františkánska3334 SGWaAP
0.476jezuitský5389 SGWaAP
0.484katolícka99952 SGWaAP
0.513jezuitské_kolégium759 SGWaAP
0.514rímskokatolícka6333 SGWaAP
0.530benediktínska891 SGWaAP
0.538kláštorná7714 SGWaAP
0.540dominikán6735 SGWaAP
0.549dominikánska1898 SGWaAP
0.550rehoľná6826 SGWaAP
0.560františkán13946 SGWaAP
0.564Jezuita847 SGWaAP
0.566jezuitský_rád974 SGWaAP
0.567teologická_fakulta5157 SGWaAP
0.571uršulínka1493 SGWaAP
0.573protestantská8913 SGWaAP
0.576kňazský_seminár10806 SGWaAP
0.590piarista3136 SGWaAP
0.591pápežská21345 SGWaAP
0.591rehoľa31452 SGWaAP
0.592františkánsky3705 SGWaAP
0.594saleziánska8135 SGWaAP