Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jeruzalemský_chrám2693 SGWaAP
0.466Jeruzalem73177 SGWaAP
0.476babylonské_zajatie1486 SGWaAP
0.495Izraelita11699 SGWaAP
0.505Šalamún9216 SGWaAP
0.521Kristus313755 SGWaAP
0.531kráľ_Šalamún2451 SGWaAP
0.532starozákonný3908 SGWaAP
0.534Ježiš486700 SGWaAP
0.541jeruzalemský3919 SGWaAP
0.543izraelita1820 SGWaAP
0.551Efez4648 SGWaAP
0.552svätostánok8129 SGWaAP
0.555nanebovstúpenie3980 SGWaAP