Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jeruzalemský3919 SGWaAP
0.440jeruzalemské1091 SGWaAP
0.466Jeruzalemský1399 SGWaAP
0.466Jeruzalem73177 SGWaAP
0.491rímsky56902 SGWaAP
0.499alexandrijský1961 SGWaAP
0.506patriarcha18671 SGWaAP
0.516Antiochia3885 SGWaAP
0.526veľkňaz12579 SGWaAP
0.541jeruzalemský_chrám2693 SGWaAP
0.565Konštantínopol6187 SGWaAP
0.574arménsky5509 SGWaAP
0.579babylonský2021 SGWaAP
0.584jeruzalemská3283 SGWaAP
0.585carihradský890 SGWaAP
0.588byzantský6967 SGWaAP
0.591Efez4648 SGWaAP
0.594Šalamún9216 SGWaAP
0.596egyptský25994 SGWaAP