Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jeruzalemské1091 SGWaAP
0.424Jeruzalem73177 SGWaAP
0.440jeruzalemský3919 SGWaAP
0.537jordánske854 SGWaAP
0.540Jericho7317 SGWaAP
0.544Jeruzalemský1399 SGWaAP
0.565izraelské11987 SGWaAP
0.572jeruzalemská3283 SGWaAP
0.572Chrámový_hora788 SGWaAP
0.579krakovské768 SGWaAP
0.581egyptské7020 SGWaAP
0.587palestínske11007 SGWaAP
0.589Nábulus715 SGWaAP
0.593arménske1139 SGWaAP
0.599judské535 SGWaAP
0.601jeruzalemský_chrám2693 SGWaAP
0.604káhirské655 SGWaAP
0.606asýrsky2176 SGWaAP
0.609Konštantínopol6187 SGWaAP