Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jelšavský538 SGWaAP
0.480gemerský4683 SGWaAP
0.487gelnický1312 SGWaAP
0.498zborovský1002 SGWaAP
0.499levočský4402 SGWaAP
0.507krompašský1147 SGWaAP
0.508sučiansky916 SGWaAP
0.510krupinský1660 SGWaAP
0.515hrádocký720 SGWaAP
0.515fiľakovský2169 SGWaAP
0.522kremnický5044 SGWaAP
0.533novobanský1020 SGWaAP
0.537štítnický670 SGWaAP
0.537vrútocký1551 SGWaAP
0.540veľkošarišský512 SGWaAP
0.540beckovský931 SGWaAP
0.541novoveský1036 SGWaAP
0.541kežmarský9617 SGWaAP
0.544bardejovský7386 SGWaAP
0.545revúcky2870 SGWaAP
0.555brezniansky3693 SGWaAP
0.556pukanský521 SGWaAP
0.556rožňavský9418 SGWaAP
0.557teplický1822 SGWaAP
0.559divínsky496 SGWaAP