Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jehovista3557 SGWaAP
0.284Jehovista433 SGWaAP
0.354ateista41462 SGWaAP
0.366sektár1994 SGWaAP
0.402neverec2613 SGWaAP
0.440neveriaci21264 SGWaAP
0.453neveriaci10286 SGWaAP
0.459satanista4300 SGWaAP
0.477adventista2151 SGWaAP
0.478nekresťan2285 SGWaAP
0.501judaista527 SGWaAP
0.508fundamentalista5025 SGWaAP
0.510charizmatik1201 SGWaAP
0.520náboženský_fanatik2360 SGWaAP
0.522sekta36036 SGWaAP
0.526mohamedán3468 SGWaAP
0.526agnostik2375 SGWaAP
0.526protestant17006 SGWaAP
0.534neznaboh1244 SGWaAP
0.541neveriaca2438 SGWaAP
0.545katolík82214 SGWaAP
0.558pohan25230 SGWaAP
0.560budhista6227 SGWaAP
0.560veriaci111658 SGWaAP
0.565moslim74254 SGWaAP
0.569heretik5263 SGWaAP
0.571kristus2498 SGWaAP
0.573kresťan253031 SGWaAP
0.575žid65420 SGWaAP
0.575scientológ3085 SGWaAP
0.579buzerant5003 SGWaAP
0.579ateizmus16464 SGWaAP
0.582bigotný1642 SGWaAP
0.582sionista5471 SGWaAP