Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jehovista3557 SGWaAP
0.284Jehovista433 SGWaAP
0.354ateista41462 SGWaAP
0.366sektár1994 SGWaAP
0.402neverec2613 SGWaAP
0.440neveriaci21264 SGWaAP
0.453neveriaci10286 SGWaAP
0.459satanista4300 SGWaAP
0.477adventista2151 SGWaAP
0.478nekresťan2285 SGWaAP
0.501judaista527 SGWaAP
0.508fundamentalista5025 SGWaAP
0.510charizmatik1201 SGWaAP
0.520náboženský_fanatik2360 SGWaAP
0.522sekta36036 SGWaAP
0.526mohamedán3468 SGWaAP
0.526agnostik2375 SGWaAP