Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jednotné_roľnícke2515 SGWaAP
0.219JRD12015 SGWaAP
0.347roľnícke_družstvo2662 SGWaAP
0.480poľnohospodárske_družstvo10654 SGWaAP
0.520družstevník7315 SGWaAP
0.525MNV8461 SGWaAP
0.530kolchoz1680 SGWaAP
0.542družstevné2097 SGWaAP
0.558družstevný9706 SGWaAP
0.565veľkostatok4143 SGWaAP
0.581revolučné_odborové648 SGWaAP
0.594pasienkové601 SGWaAP
0.606kolektivizácia3501 SGWaAP
0.609telovýchovná_jednota5130 SGWaAP
0.614Poľnohospodársky_družstvo2652 SGWaAP
0.619roľnícke2594 SGWaAP
0.622družstevníctvo2069 SGWaAP
0.623záhumienok874 SGWaAP