Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jednotlivosť3407 SGWaAP
0.523mnohosť1830 SGWaAP
0.568dialekticky659 SGWaAP
0.598konkrétnosť5067 SGWaAP
0.601ontologická2011 SGWaAP
0.603fabula3023 SGWaAP
0.610dialektika4899 SGWaAP
0.617jednotlivina628 SGWaAP
0.617dvojznačnosť1273 SGWaAP
0.625matéria7200 SGWaAP
0.625pojmová1980 SGWaAP
0.627dialektická2001 SGWaAP
0.627významová9061 SGWaAP
0.633subjektivita5117 SGWaAP
0.639deskripcia1632 SGWaAP
0.641dialektický1881 SGWaAP
0.643subjektívnosť1374 SGWaAP
0.644významový5801 SGWaAP
0.646protirečivosť1249 SGWaAP
0.647metafyzická3950 SGWaAP
0.648súcno2864 SGWaAP
0.650faktografia2226 SGWaAP
0.654dialektické768 SGWaAP
0.654protichodnosť593 SGWaAP