Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jednostrannosť2883 SGWaAP
0.395tendenčnosť900 SGWaAP
0.448povrchnosť7196 SGWaAP
0.520predpojatosť3344 SGWaAP
0.537plytkosť1998 SGWaAP
0.549obmedzenosť6448 SGWaAP
0.556straníckosť1016 SGWaAP
0.558subjektivizmus1824 SGWaAP
0.559subjektívnosť1374 SGWaAP
0.559zaujatosť10840 SGWaAP
0.576dezinterpretácia1857 SGWaAP
0.576kritickosť1954 SGWaAP
0.576nekritické1731 SGWaAP
0.578neprirodzenosť742 SGWaAP
0.588dogmatizmus2038 SGWaAP
0.592ignorancia5190 SGWaAP
0.594úzkoprsosť543 SGWaAP
0.595absolutizácia709 SGWaAP