Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jednokoľajná1230 SGWaAP
0.214dvojkoľajná1079 SGWaAP
0.311jednokoľajová489 SGWaAP
0.345železničná_trať32339 SGWaAP
0.408rýchliková686 SGWaAP
0.416úzkorozchodná1469 SGWaAP
0.430dvojkoľajný434 SGWaAP
0.458traťová_koľaj1864 SGWaAP
0.465trať342976 SGWaAP
0.474nákladisko525 SGWaAP
0.480koľaj51103 SGWaAP
0.489lokálka2273 SGWaAP
0.512koľajová3947 SGWaAP
0.517železničný_uzol1747 SGWaAP
0.523úzkorozchodná_železnica867 SGWaAP
0.523vchodové_návestidlo834 SGWaAP
0.525výhybka10404 SGWaAP