Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jedálne1160 SGWaAP
0.402jedáleň97138 SGWaAP
0.426jedálna907 SGWaAP
0.496stravovacie_zariadenie8121 SGWaAP
0.515školská_jedáleň29434 SGWaAP
0.536jedálny3797 SGWaAP
0.570závodná_jedáleň1796 SGWaAP
0.572jedálenské1079 SGWaAP
0.582vývarovňa2920 SGWaAP
0.586reštauračné2062 SGWaAP
0.628kantína2655 SGWaAP
0.628kuchyňa568631 SGWaAP
0.636reštauračné_zariadenie7129 SGWaAP
0.641ubytovacie3529 SGWaAP
0.651bistro11482 SGWaAP
0.655kuchynské8668 SGWaAP
0.657stravník14199 SGWaAP
0.661stravovacie1989 SGWaAP
0.663reštaurácia424496 SGWaAP
0.664vegetariánske1742 SGWaAP
0.672jedálenský6814 SGWaAP
0.676bufetové546 SGWaAP