Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jazykovedný2642 SGWaAP
0.329literárnovedný1972 SGWaAP
0.417jazykoveda8662 SGWaAP
0.425lingvistický2822 SGWaAP
0.439jazykovedná4205 SGWaAP
0.447literárnohistorický1307 SGWaAP
0.462filologický568 SGWaAP
0.463Jazykovedný548 SGWaAP
0.467dialektológia1165 SGWaAP
0.480frazeológia4652 SGWaAP
0.485terminologický2365 SGWaAP
0.491onomastika1002 SGWaAP
0.494sociolingvistický611 SGWaAP
0.497lexikografia860 SGWaAP
0.500jazykovedné1463 SGWaAP
0.502jazykovedec12097 SGWaAP
0.504nárečový3045 SGWaAP
0.506spisovná_slovenčina13977 SGWaAP
0.517lexikológia1629 SGWaAP
0.523spisovný_jazyk14267 SGWaAP
0.532slavistika3157 SGWaAP
0.533Jazykovedný_ústav1969 SGWaAP
0.535lingvistika6100 SGWaAP
0.536folkloristika2354 SGWaAP
0.538literárnovedná2347 SGWaAP