Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jazykovedné1463 SGWaAP
0.375literárnovedné743 SGWaAP
0.377literárnohistorické615 SGWaAP
0.451lingvistické1174 SGWaAP
0.469lexikografické746 SGWaAP
0.471jazykoveda8662 SGWaAP
0.485jazykovedná4205 SGWaAP
0.497spisovná_slovenčina13977 SGWaAP
0.500jazykovedný2642 SGWaAP
0.501filozofické10273 SGWaAP
0.513metodologické1251 SGWaAP
0.518literárne43083 SGWaAP
0.519slovníkové713 SGWaAP
0.532dialektológia1165 SGWaAP
0.536literárnohistorická1578 SGWaAP
0.537literárnovedný1972 SGWaAP
0.539encyklopedické1353 SGWaAP
0.540bernolákovské672 SGWaAP
0.541vedecké44000 SGWaAP
0.541prekladateľské1395 SGWaAP
0.543lexikografia860 SGWaAP
0.548spoločenskovedné770 SGWaAP
0.548spisovný_jazyk14267 SGWaAP
0.549monografické519 SGWaAP
0.551jazykové20516 SGWaAP