Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jazykovedec12097 SGWaAP
0.262lingvista3957 SGWaAP
0.320filológ2149 SGWaAP
0.420historik117571 SGWaAP
0.430etnograf3785 SGWaAP
0.435slavista2900 SGWaAP
0.436vzdelanec9624 SGWaAP
0.439literárny_kritik6916 SGWaAP
0.444slovakista1635 SGWaAP
0.444literát11657 SGWaAP
0.476bibliograf875 SGWaAP
0.477lexikograf440 SGWaAP
0.479národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.480národopisec587 SGWaAP
0.483polyhistor2337 SGWaAP
0.500orientalista946 SGWaAP
0.502jazykovedný2642 SGWaAP
0.502dejateľ6570 SGWaAP
0.506prekladateľ51374 SGWaAP
0.509etnológ3267 SGWaAP
0.510buditeľ1805 SGWaAP
0.514muzikológ2140 SGWaAP
0.517spisovná_slovenčina13977 SGWaAP
0.518filozof66898 SGWaAP