Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jazyková_korektúra1468 SGWaAP
0.358korektúra10157 SGWaAP
0.563korektorka983 SGWaAP
0.583editorská1035 SGWaAP
0.595redakčná9370 SGWaAP
0.598typografická1385 SGWaAP
0.610redigovanie1562 SGWaAP
0.634preklad268288 SGWaAP
0.642prekladateľská10810 SGWaAP
0.651prekladateľ51374 SGWaAP
0.663prekladateľka9607 SGWaAP
0.663tlmočenie12050 SGWaAP
0.678štylistická8520 SGWaAP
0.685štylistika7469 SGWaAP
0.691redaktorská1725 SGWaAP
0.691recenzný685 SGWaAP
0.701grafická51525 SGWaAP
0.704editor40347 SGWaAP
0.705text892806 SGWaAP