Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jazyk1137170 SGWaAP
0.481materinský_jazyk18963 SGWaAP
0.506slovenčina168837 SGWaAP
0.527angličtina191992 SGWaAP
0.531ruština26375 SGWaAP
0.539cudzí233242 SGWaAP
0.553nemčina62357 SGWaAP
0.556francúzština30297 SGWaAP
0.585španielčina19301 SGWaAP
0.587ukrajinčina2991 SGWaAP
0.589maďarčina24982 SGWaAP
0.590spisovný3499 SGWaAP
0.591jazyková120663 SGWaAP
0.606rumunčina2047 SGWaAP
0.606dialekt10634 SGWaAP
0.606poľština8912 SGWaAP
0.607pravopis25832 SGWaAP
0.607srbčina3221 SGWaAP
0.611turečtina1828 SGWaAP
0.611gramatika38320 SGWaAP
0.614rómčina2713 SGWaAP
0.614hindčina749 SGWaAP
0.614latinčina20825 SGWaAP
0.615čínština7408 SGWaAP
0.615fínčina1275 SGWaAP