Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jaskynná_maľba770 SGWaAP
0.478praveká4434 SGWaAP
0.478praveký7639 SGWaAP
0.507prehistorická2175 SGWaAP
0.537prehistorický2698 SGWaAP
0.540praveké2775 SGWaAP
0.559paleolit2899 SGWaAP
0.564prehistorické1206 SGWaAP
0.565fosília6201 SGWaAP
0.568predhistorická864 SGWaAP
0.572nástenná_maľba8552 SGWaAP
0.579archeologická_vykopávka2421 SGWaAP
0.588neolit3979 SGWaAP
0.589neolitická1373 SGWaAP
0.591skamenelina5797 SGWaAP
0.593paleolitický635 SGWaAP
0.593neolitický811 SGWaAP
0.597staroveká_civilizácia1308 SGWaAP
0.600archeologický_nález11565 SGWaAP
0.606predhistorické557 SGWaAP
0.611rytina6663 SGWaAP
0.611predhistorický712 SGWaAP
0.613maľba94011 SGWaAP