Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jarmo8456 SGWaAP
0.536poroba2954 SGWaAP
0.576okovy8128 SGWaAP
0.586poddanstvo2135 SGWaAP
0.623otroctvo28399 SGWaAP
0.653bremeno52042 SGWaAP
0.682tyranstvo442 SGWaAP
0.705vazalstvo605 SGWaAP
0.715utláčateľ2057 SGWaAP
0.721nevoľníctvo2548 SGWaAP
0.723otrocké904 SGWaAP
0.724otrok66954 SGWaAP
0.733poddané1252 SGWaAP
0.736hoviadko1150 SGWaAP
0.737nevoľník3117 SGWaAP
0.742radlo668 SGWaAP
0.744gniaviť2858 SGWaAP
0.750vyhnanstvo10794 SGWaAP
0.755chomút2699 SGWaAP
0.756područie5355 SGWaAP