Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jarmočné1353 SGWaAP
0.569slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.578zemepanské856 SGWaAP
0.590meštianske845 SGWaAP
0.600jarmočný2491 SGWaAP
0.608poddanské1024 SGWaAP
0.644jarmočná3531 SGWaAP
0.655šľachtické1395 SGWaAP
0.658kopaničiarske687 SGWaAP
0.658výsadné1098 SGWaAP
0.660jarmok52789 SGWaAP
0.664kráľovské21268 SGWaAP
0.665bytčianske518 SGWaAP
0.666stoličné741 SGWaAP
0.669cechové468 SGWaAP
0.681jarmočník879 SGWaAP
0.689zámocké1519 SGWaAP
0.694panovnícke412 SGWaAP
0.694radvanský_jarmok1070 SGWaAP
0.695hrdelné564 SGWaAP
0.697festivalové6846 SGWaAP
0.697holíčske599 SGWaAP
0.698spišské7386 SGWaAP
0.699richtárstvo405 SGWaAP