Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000janovská839 SGWaAP
0.549neapolská2244 SGWaAP
0.582Janovský1084 SGWaAP
0.583Neapolský733 SGWaAP
0.592florentská1100 SGWaAP
0.592sicílska2385 SGWaAP
0.605Verona12063 SGWaAP
0.610janovský1379 SGWaAP
0.617rímska45656 SGWaAP
0.646portugalská12990 SGWaAP
0.647krakovská1688 SGWaAP
0.648della7797 SGWaAP
0.657Parma6464 SGWaAP
0.658milánska2872 SGWaAP
0.661kastílska563 SGWaAP
0.661Janov7458 SGWaAP
0.664benátska7095 SGWaAP
0.665madridská2307 SGWaAP