Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000janičiar1822 SGWaAP
0.484žoldnier12043 SGWaAP
0.484husár5217 SGWaAP
0.504pandúr1618 SGWaAP
0.518gardista7959 SGWaAP
0.527labanec676 SGWaAP
0.540maďarón1524 SGWaAP
0.542hrdlorez2231 SGWaAP
0.548križiak7487 SGWaAP
0.563odrodilec823 SGWaAP
0.580boľševik14514 SGWaAP
0.584hunský558 SGWaAP
0.588veľmož6882 SGWaAP
0.592bojachtivý448 SGWaAP
0.595zástavník939 SGWaAP
0.595Turek65818 SGWaAP
0.596žoldnierske401 SGWaAP
0.596šík6286 SGWaAP
0.597bratrík1544 SGWaAP
0.600husita4744 SGWaAP
0.600odbojný1438 SGWaAP