Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jágerský_biskup727 SGWaAP
0.294ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.299spišský_prepošt462 SGWaAP
0.320ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.364prepošt3157 SGWaAP
0.387archidiakon672 SGWaAP
0.402ostrihomský_kanonik550 SGWaAP
0.410ostrihomský1665 SGWaAP
0.410ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.411jágerský544 SGWaAP
0.428Žigmund10064 SGWaAP
0.451prepoštstvo686 SGWaAP
0.455uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.463palatín7542 SGWaAP
0.469kráľ_Žigmund3730 SGWaAP