Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000jágerský544 SGWaAP
0.411jágerský_biskup727 SGWaAP
0.414ostrihomský1665 SGWaAP
0.432archidiakon672 SGWaAP
0.471ostrihomský_kanonik550 SGWaAP
0.480ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.492prepošt3157 SGWaAP
0.499kanonik9390 SGWaAP
0.518gróf58759 SGWaAP
0.537podžupan3090 SGWaAP
0.539familiár676 SGWaAP
0.540uhorský26642 SGWaAP
0.541Žigmund10064 SGWaAP
0.544palatín7542 SGWaAP
0.545ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.547Forgo502 SGWaAP