Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000izolacionizmus1027 SGWaAP
0.407nacionalizmus26046 SGWaAP
0.428antiamerikanizmus1134 SGWaAP
0.432konzervativizmus7677 SGWaAP
0.468protekcionizmus3882 SGWaAP
0.471liberalizmus19638 SGWaAP
0.472imperializmus6287 SGWaAP
0.489militarizmus1490 SGWaAP
0.494radikalizmus4674 SGWaAP
0.498pacifizmus1171 SGWaAP
0.499totalitarizmus2624 SGWaAP
0.500globalizmus815 SGWaAP
0.506antikomunizmus1458 SGWaAP
0.510fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.513autoritárstvo1271 SGWaAP
0.515nihilizmus3239 SGWaAP
0.516revizionizmus1308 SGWaAP
0.517euroskepticizmus1420 SGWaAP
0.525kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.530šovinizmus3737 SGWaAP
0.530dogmatizmus2038 SGWaAP
0.531etatizmus1393 SGWaAP