Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000istanbulský_dohovor2055 SGWaAP
0.085Istanbulský_dohovor1481 SGWaAP
0.507registrované_partnerstvo11055 SGWaAP
0.558euroústava3681 SGWaAP
0.562migračný_pakt559 SGWaAP
0.566ratifikácia12980 SGWaAP
0.573homosexuálne_partnerstvo1080 SGWaAP
0.594Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.599antidiskriminačný5161 SGWaAP
0.599homosexuálne_manželstvo2823 SGWaAP
0.599interrupčný1918 SGWaAP
0.603juvenilná_justícia666 SGWaAP
0.611antidiskriminačná_legislatíva752 SGWaAP
0.613lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.632antidiskriminačná1254 SGWaAP
0.634pakt19044 SGWaAP
0.637náhradné_materstvo1084 SGWaAP
0.649násilie_páchaný1960 SGWaAP