Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000islamský33673 SGWaAP
0.235Islamský13675 SGWaAP
0.271moslimský25446 SGWaAP
0.294islamský_radikál1503 SGWaAP
0.328kalifát3349 SGWaAP
0.356islamský_extrémista1384 SGWaAP
0.368islamský_fundamentalista896 SGWaAP
0.399kurdský4863 SGWaAP