Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000islamské8849 SGWaAP
0.273moslimské5722 SGWaAP
0.424islam66773 SGWaAP
0.435islamská21777 SGWaAP
0.464sekulárne1752 SGWaAP
0.475hinduistické1182 SGWaAP
0.481náboženské27478 SGWaAP
0.483budhistické1479 SGWaAP
0.486ortodoxné1539 SGWaAP
0.490moslimská25786 SGWaAP
0.500kresťanské38118 SGWaAP
0.503islamský33673 SGWaAP
0.513moslimský25446 SGWaAP
0.514judaizmus11119 SGWaAP
0.526fundamentalistické487 SGWaAP