Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000islamská21777 SGWaAP
0.257moslimská25786 SGWaAP
0.377sekulárna5098 SGWaAP
0.430islam66773 SGWaAP
0.435islamské8849 SGWaAP
0.437arabská31106 SGWaAP
0.448fundamentalistická1507 SGWaAP
0.454islamský33673 SGWaAP
0.469moslimský25446 SGWaAP
0.474mohamedánska527 SGWaAP
0.488iránska16037 SGWaAP
0.499budhistická4143 SGWaAP
0.500hinduistická2827 SGWaAP
0.505moslimské5722 SGWaAP
0.509militantná5149 SGWaAP
0.512Moslimský_bratstvo2488 SGWaAP