Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000islam66773 SGWaAP
0.316judaizmus11119 SGWaAP
0.333moslim74254 SGWaAP
0.341kresťanstvo112019 SGWaAP
0.360sekularizmus3288 SGWaAP
0.386islamský_fundamentalizmus840 SGWaAP
0.412katolicizmus10809 SGWaAP
0.419fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.424islamské8849 SGWaAP
0.426hinduizmus5848 SGWaAP
0.430islamská21777 SGWaAP
0.430totalitná_ideológia1636 SGWaAP
0.443budhizmus11611 SGWaAP
0.446ateizmus16464 SGWaAP
0.458moslimská25786 SGWaAP
0.458náboženstvo212593 SGWaAP
0.465sionizmus4004 SGWaAP
0.468fundamentalista5025 SGWaAP
0.471moslimské5722 SGWaAP