Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ironické3312 SGWaAP
0.336sarkastické615 SGWaAP
0.368cynické2161 SGWaAP
0.406úsmevné4709 SGWaAP
0.406komické6264 SGWaAP
0.408patetické1957 SGWaAP
0.433trefné2329 SGWaAP
0.439groteskné1241 SGWaAP
0.459detinské3217 SGWaAP
0.482tragikomické1433 SGWaAP
0.488vtipné26547 SGWaAP
0.488posmešné967 SGWaAP
0.491nadnesené1061 SGWaAP
0.493humorné3710 SGWaAP
0.501prvoplánové1655 SGWaAP
0.505ironická4190 SGWaAP
0.506infantilné1222 SGWaAP
0.516sentimentálne1072 SGWaAP
0.519duchaplné1063 SGWaAP
0.527pokrytecké2358 SGWaAP
0.530stupídne731 SGWaAP
0.531trápne12947 SGWaAP
0.532dvojzmyselné489 SGWaAP
0.532bezočivé1125 SGWaAP
0.534bizarné5438 SGWaAP