Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ironická4190 SGWaAP
0.174sarkastická1695 SGWaAP
0.355cynická3428 SGWaAP
0.357trefná3214 SGWaAP
0.376ironický11210 SGWaAP
0.394uštipačná1057 SGWaAP
0.408humorná9242 SGWaAP
0.424vtipná38924 SGWaAP
0.426patetická2437 SGWaAP
0.428irónia35461 SGWaAP
0.430výsmešná616 SGWaAP
0.430sarkastický4103 SGWaAP
0.430parodická821 SGWaAP
0.438groteskná3005 SGWaAP
0.452duchaplná2420 SGWaAP
0.458sarkazmus9004 SGWaAP
0.459úsmevná6400 SGWaAP
0.465dvojzmyselná1294 SGWaAP
0.471tragikomická2655 SGWaAP
0.475provokatívna4540 SGWaAP
0.482sebairónia2626 SGWaAP
0.487komická11014 SGWaAP
0.488satirická4339 SGWaAP
0.489poetická10589 SGWaAP