Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000irelevantný3111 SGWaAP
0.344irelevantná3473 SGWaAP
0.390bezpredmetný1528 SGWaAP
0.398irelevantné4453 SGWaAP
0.472scestný1519 SGWaAP
0.491nepodstatný8819 SGWaAP
0.533nepodložený3810 SGWaAP
0.555bezpredmetné3242 SGWaAP
0.575bezpredmetná3079 SGWaAP
0.579neprijateľný11114 SGWaAP
0.590nelogický3755 SGWaAP
0.595zmätočný1586 SGWaAP
0.597tendenčný2216 SGWaAP
0.601nepodstatné9099 SGWaAP
0.601bezvýznamný11803 SGWaAP
0.605zavádzajúci10041 SGWaAP
0.606neopodstatnený5578 SGWaAP
0.610nedôveryhodný4196 SGWaAP
0.612neprípustný5799 SGWaAP
0.625kontraproduktívny2210 SGWaAP
0.626nepodložené2629 SGWaAP
0.630nenáležitý916 SGWaAP