Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000iredentistická472 SGWaAP
0.363revizionistická753 SGWaAP
0.371maďarská_iredenta538 SGWaAP
0.412autonomistická856 SGWaAP
0.417šovinistická926 SGWaAP
0.470iredenta742 SGWaAP
0.515nacionalistická10418 SGWaAP
0.516čechoslovakistická493 SGWaAP
0.542nacionálna2433 SGWaAP
0.543národne_orientovaná895 SGWaAP
0.543antisemitská2330 SGWaAP
0.547protislovenská1870 SGWaAP
0.547ľudácka1678 SGWaAP
0.564antikomunistická987 SGWaAP
0.565neofašistická582 SGWaAP
0.566maďarizačná666 SGWaAP
0.570xenofóbna1588 SGWaAP
0.572kontrarevolučná800 SGWaAP
0.576pronárodná643 SGWaAP
0.582patriotická544 SGWaAP