Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000iredenta742 SGWaAP
0.366maďarská_iredenta538 SGWaAP
0.457revizionizmus1308 SGWaAP
0.470iredentistická472 SGWaAP
0.488iredentista423 SGWaAP
0.498revizionistická753 SGWaAP
0.513šovinistická926 SGWaAP
0.522separatizmus2163 SGWaAP
0.532autonomista887 SGWaAP
0.534autonomistická856 SGWaAP
0.535územná_autonómia1241 SGWaAP
0.563šovinizmus3737 SGWaAP
0.564ľudák3807 SGWaAP
0.567panslavizmus1731 SGWaAP
0.568nacionalizmus26046 SGWaAP
0.570nacionálna2433 SGWaAP
0.573kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.574ľudáctvo731 SGWaAP
0.575čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.579nacionálny2577 SGWaAP