Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000iracionalizmus471 SGWaAP
0.380objektivizmus476 SGWaAP
0.402racionalizmus3906 SGWaAP
0.435empirizmus1104 SGWaAP
0.438utopizmus451 SGWaAP
0.439agnosticizmus1002 SGWaAP
0.454voluntarizmus681 SGWaAP
0.454spiritualizmus458 SGWaAP
0.456antropocentrizmus646 SGWaAP
0.458evolucionizmus659 SGWaAP
0.459postmodernizmus1877 SGWaAP
0.463panteizmus873 SGWaAP
0.465racionalistická730 SGWaAP
0.468dogmatizmus2038 SGWaAP
0.472monizmus538 SGWaAP
0.478racionalistický771 SGWaAP
0.479nihilizmus3239 SGWaAP
0.481existencializmus2174 SGWaAP
0.487individualizmus8799 SGWaAP
0.488pozitivistický563 SGWaAP
0.488senzualizmus453 SGWaAP
0.489materializmus9225 SGWaAP