Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000iracionálny4650 SGWaAP
0.377iracionálna4317 SGWaAP
0.469iracionálne1990 SGWaAP
0.483racionálny20242 SGWaAP
0.496iracionálne3789 SGWaAP
0.514pudový849 SGWaAP
0.532nelogický3755 SGWaAP
0.544pomýlený4997 SGWaAP
0.548podvedomý3959 SGWaAP
0.553iluzórny1637 SGWaAP
0.554protirečivý2509 SGWaAP
0.557absurdný15440 SGWaAP
0.558inštinktívny1315 SGWaAP
0.563metafyzický3257 SGWaAP
0.565zvrátený7150 SGWaAP
0.565nevedomý7476 SGWaAP
0.568materialistický3326 SGWaAP
0.572nevysvetliteľný5033 SGWaAP
0.573existenciálny2757 SGWaAP
0.575detinský3070 SGWaAP
0.576paranoický452 SGWaAP
0.582negativistický981 SGWaAP