Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ipeľská1106 SGWaAP
0.301Ipeľský1721 SGWaAP
0.490pohronská1079 SGWaAP
0.501hronská1789 SGWaAP
0.536Krupinský747 SGWaAP
0.558juhoslovenská836 SGWaAP
0.559Žitavský1182 SGWaAP
0.565Podunajský2340 SGWaAP
0.576žitavská1052 SGWaAP
0.582Lučenský414 SGWaAP
0.587novohradská4205 SGWaAP
0.591Toryský620 SGWaAP
0.593lučenská920 SGWaAP
0.595ondavská601 SGWaAP
0.597Družstevný4326 SGWaAP
0.598revúcka1837 SGWaAP
0.598Laborecký1233 SGWaAP
0.602rimavská2674 SGWaAP
0.603Pohronský1870 SGWaAP
0.611Ondavský730 SGWaAP
0.621laborecká1980 SGWaAP
0.622hornádska454 SGWaAP
0.622Novohradský3675 SGWaAP
0.623slatinská687 SGWaAP
0.625karpatská9751 SGWaAP
0.628Ďumbiersky939 SGWaAP
0.629podunajská4448 SGWaAP
0.632krupinská_planina619 SGWaAP
0.632Lučenecký762 SGWaAP
0.634krupinská1691 SGWaAP
0.640Včeláre481 SGWaAP
0.641ďumbierska1233 SGWaAP
0.642borská677 SGWaAP
0.643toryská864 SGWaAP
0.644Popradský4898 SGWaAP
0.644Šafárikova3460 SGWaAP
0.648kotlina28177 SGWaAP
0.649Krupinský_planina650 SGWaAP
0.649rožňavská6466 SGWaAP
0.652Slatinský1442 SGWaAP
0.653Rožňavský3933 SGWaAP
0.653gemerská5797 SGWaAP
0.653Gelnický633 SGWaAP
0.656panónska3259 SGWaAP