Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ipeľská1106 SGWaAP
0.301Ipeľský1721 SGWaAP
0.490pohronská1079 SGWaAP
0.501hronská1789 SGWaAP
0.536Krupinský747 SGWaAP
0.558juhoslovenská836 SGWaAP
0.559Žitavský1182 SGWaAP
0.565Podunajský2340 SGWaAP
0.576žitavská1052 SGWaAP
0.582Lučenský414 SGWaAP
0.587novohradská4205 SGWaAP
0.591Toryský620 SGWaAP
0.593lučenská920 SGWaAP
0.595ondavská601 SGWaAP
0.597Družstevný4326 SGWaAP
0.598revúcka1837 SGWaAP
0.598Laborecký1233 SGWaAP
0.602rimavská2674 SGWaAP
0.603Pohronský1870 SGWaAP
0.611Ondavský730 SGWaAP
0.621laborecká1980 SGWaAP
0.622hornádska454 SGWaAP
0.622Novohradský3675 SGWaAP