Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000invencia9229 SGWaAP
0.297invenčnosť1106 SGWaAP
0.402kreativita68394 SGWaAP
0.421nápaditosť7044 SGWaAP
0.453kreatívnosť1841 SGWaAP
0.484vynachádzavosť1567 SGWaAP
0.494tvorivosť58760 SGWaAP
0.494novátorstvo1607 SGWaAP
0.502virtuozita3077 SGWaAP
0.533duchaplnosť1630 SGWaAP
0.543objavnosť498 SGWaAP
0.547invenčná1529 SGWaAP
0.553improvizácia19219 SGWaAP
0.558originálnosť3065 SGWaAP
0.560hravosť13351 SGWaAP
0.561invenčný2462 SGWaAP
0.562dôvtip5908 SGWaAP
0.567nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.567predstavivosť36690 SGWaAP
0.569spontánnosť8514 SGWaAP
0.574entuziazmus14425 SGWaAP