Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000invenčnosť1106 SGWaAP
0.282nápaditosť7044 SGWaAP
0.297invencia9229 SGWaAP
0.323objavnosť498 SGWaAP
0.335originálnosť3065 SGWaAP
0.363kreatívnosť1841 SGWaAP
0.416novátorstvo1607 SGWaAP
0.428nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.429premyslenosť589 SGWaAP
0.438vynachádzavosť1567 SGWaAP
0.458virtuozita3077 SGWaAP
0.466vtipnosť1308 SGWaAP
0.475kreativita68394 SGWaAP
0.479invenčná1529 SGWaAP
0.487výtvarnosť462 SGWaAP
0.489koncepčnosť848 SGWaAP
0.500invenčný2462 SGWaAP
0.504presvedčivosť4527 SGWaAP
0.508civilnosť547 SGWaAP
0.511umeleckosť863 SGWaAP
0.512sugestívnosť675 SGWaAP