Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000invenčné843 SGWaAP
0.370novátorské1227 SGWaAP
0.373nápadité4118 SGWaAP
0.431invenčný2462 SGWaAP
0.459nekonvenčné2089 SGWaAP
0.472invenčná1529 SGWaAP
0.504kreatívne21322 SGWaAP
0.511svojské4122 SGWaAP
0.515javiskové1705 SGWaAP
0.524kompozičné1883 SGWaAP
0.532výrazové829 SGWaAP
0.536poetické5640 SGWaAP
0.542nadčasové4843 SGWaAP
0.543invenčne765 SGWaAP
0.544tvorivé20951 SGWaAP
0.547choreografické493 SGWaAP
0.548novátorstvo1607 SGWaAP
0.548objavné1654 SGWaAP
0.551dramaturgické805 SGWaAP
0.552invenčnosť1106 SGWaAP
0.557scénické4564 SGWaAP
0.561dôvtipné519 SGWaAP