Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000invázia35802 SGWaAP
0.518vpád14851 SGWaAP
0.575okupácia28497 SGWaAP
0.575kolonizácia10088 SGWaAP
0.635infiltrácia8009 SGWaAP
0.638spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.639invázna1475 SGWaAP
0.651invázne439 SGWaAP
0.666porážka64557 SGWaAP
0.675bombardovanie24475 SGWaAP
0.681migrácia60712 SGWaAP
0.683agresia29039 SGWaAP
0.685zničenie55547 SGWaAP
0.688deštrukcia24245 SGWaAP
0.691bombardovanie_Juhoslávia1360 SGWaAP
0.692útok537848 SGWaAP
0.694kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.695anexia3250 SGWaAP
0.695genocída23098 SGWaAP
0.696etnická_čistka3081 SGWaAP
0.697votrelec16856 SGWaAP
0.697expanzia41413 SGWaAP
0.701vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.704nepriateľská19810 SGWaAP
0.705manifestácia15926 SGWaAP
0.706vojna656840 SGWaAP
0.709rozpínavosť2587 SGWaAP
0.710epidémia35751 SGWaAP
0.712oslobodzovacia1027 SGWaAP
0.712kapitulácia6578 SGWaAP
0.715spojenecká7143 SGWaAP
0.717ničenie39141 SGWaAP
0.717sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.717vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.719armáda317169 SGWaAP
0.720ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.721pacifikácia422 SGWaAP
0.722napadnutie29465 SGWaAP
0.723krvavá36101 SGWaAP
0.724okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.724vojenské_ťaženie1494 SGWaAP