Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000invázia35802 SGWaAP
0.518vpád14851 SGWaAP
0.575okupácia28497 SGWaAP
0.575kolonizácia10088 SGWaAP
0.635infiltrácia8009 SGWaAP
0.638spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.639invázna1475 SGWaAP
0.651invázne439 SGWaAP
0.666porážka64557 SGWaAP
0.675bombardovanie24475 SGWaAP
0.681migrácia60712 SGWaAP
0.683agresia29039 SGWaAP
0.685zničenie55547 SGWaAP
0.688deštrukcia24245 SGWaAP
0.691bombardovanie_Juhoslávia1360 SGWaAP
0.692útok537848 SGWaAP
0.694kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.695anexia3250 SGWaAP
0.695genocída23098 SGWaAP
0.696etnická_čistka3081 SGWaAP
0.697votrelec16856 SGWaAP