Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000intriga19176 SGWaAP
0.515pretvárka11695 SGWaAP
0.518podlosť3793 SGWaAP
0.524zákulisný_ťah741 SGWaAP
0.534intrigánstvo456 SGWaAP
0.544faloš4791 SGWaAP
0.544zrada36097 SGWaAP
0.547podozrievanie3152 SGWaAP
0.556pletka4128 SGWaAP
0.560pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.564zloba21598 SGWaAP
0.568úskok5446 SGWaAP
0.569ohováračka989 SGWaAP
0.570klebeta22640 SGWaAP
0.573rozbroj4630 SGWaAP
0.575intrigánsky462 SGWaAP
0.575intrigán1692 SGWaAP
0.580podraz8169 SGWaAP
0.592intrigovať1826 SGWaAP
0.593falošnosť3045 SGWaAP
0.596neprajnosť2073 SGWaAP
0.598klamstvo77662 SGWaAP
0.600zákernosť5166 SGWaAP
0.600nevraživosť12060 SGWaAP
0.605škriepka4984 SGWaAP