Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000intrigánstvo456 SGWaAP
0.390prospechárstvo653 SGWaAP
0.429karierizmus930 SGWaAP
0.462nečestnosť1799 SGWaAP
0.480mamonárstvo416 SGWaAP
0.508bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.521hrabivosť918 SGWaAP
0.522povýšenectvo1034 SGWaAP
0.523zištnosť649 SGWaAP
0.534intriga19176 SGWaAP
0.541podlosť3793 SGWaAP
0.545samoľúbosť4704 SGWaAP
0.546falošnosť3045 SGWaAP
0.549nepoctivosť1014 SGWaAP
0.549pokrytectvo12995 SGWaAP
0.555pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.558faloš4791 SGWaAP
0.559chvastúnstvo530 SGWaAP
0.563amorálnosť1417 SGWaAP
0.564ziskuchtivosť1185 SGWaAP
0.565sebectvo10545 SGWaAP
0.566pretvárka11695 SGWaAP
0.567panovačnosť1268 SGWaAP
0.569zlomyseľnosť5174 SGWaAP